דלת ההדף המוסדית מסופקת קומפלט בשלב היציקה עם צירים זמניים, על מנת לאפשר הרכבה בתבניות מתועשות וסגירה זמנית של החדר בשלב הבנייה

בשלב הגמר מותקנת המסילה, ע”י טכנאי של פלרז, והדלת נתלית על גבי המסילה.

  • חסכון בשטח
  • הפעלה קלה ונוחה של הדלת
  • סף נמוך ומשופע, פתרון יחודי למשקופי פלרז, מקטין ההפרעה בתפקוד היום יומי
  • ניתן להזמין את המשקופים המגולוונים במידות עומק שונות
  • ניתן לקבל כאופציה “שן טיח” לגימור נקי ואסטתי יותר.
  • מבנה הדלת מתאים לעבודות בתבניות מתועשות
  • הכנה לדלת עץ בצד הפנימי של המשקוף

גמר

מגולוון

מידות פתח אור

80-100/200

הדפסה
קבצים להורדה