ת.ד. 650 נוף הגליל, מיקוד 17000
טל. 04-6418888, פקס. 04-6418889

טלפון שירות לקוחות 04-8591316 זמין 24 שעות ביממה.

palraz@palraz.co.il