ת.ד. 650 נוף הגליל, מיקוד 17000
טל. 04-6418888, פקס. 04-6418889

טלפון שירות לקוחות 048591311 /04-8591316  בין השעות 8:30-16:00

לשירות לקוחות ניתן לפנות גם במייל:

service@palraz.co.il

לקבלת הצעות מחיר:

palraz@palraz.co.il