דלת הדף ממד-חד כנפי

לצפייה בדגם

דלת הדף רסיסים דירתי – חד כנפי

לצפייה בדגם

דלת הדף ממד-הזזה

לצפייה בדגם