דלת פח – M

דלת פח שטופקנט – MS

דלת פח שטופקנט מבוקרת – MSE