דלת פח/אש-אקוסטית 32dB

דלת פח/אש-אקוסטית 35dB

דלת פח/אש אקוסטית 38dB