דלת רפפה – ML-מלאה/עליונה/תחתונה/כפולה

לצפייה בדגם

דלת רפפה שטופקנט – MLS-מלאה/עליונה/תחתונה/כפולה

לצפייה בדגם