חברת פלרז מיצרת את פרטי הציוד לחדרי טרפו לפי מפרטי ואישורי חברת חשמל.

  •  הרפפה מתאימה למבני טרפו, מבנים מסחריים וכו’

מפרט טכני

פלדה מגולוונת 1.5 מ”מ

מידות מקסימליות

לפי דרישת לקוח

גמר

צבע בתנור מגווני מניפת “פלרז”.

הדפסה
קבצים להורדה