חברת פלרז מיצרת את פרטי הציוד לחדרי טרפו לפי מפרטי ואישורי חברת חשמל.

  • מיוצרת עפ”י פרט חברת חשמל
  • לצורך הזמנת הפריט יש ליצור עם מחלקת הנדסה-פלרז
הדפסה
קבצים להורדה