חברת פלרז מיצרת את פרטי הציוד לחדרי טרפו לפי מפרטי ואישורי חברת חשמל ומכון התקנים.

  • מתאימה למבני טרפו, מבנים מסחריים וכו’
  • מיועד להורדת ציוד

מידות מקסימליות

  • המכסים מיוצרים לפי מידות חברת החשמל וניתן לקבל אותם בכל קונפיגרציה הנדרשת על ידה.

גמר

צבע בתנור מגווני מניפת “פלרז”.

הדפסה
קבצים להורדה