קבוע אש 60 דקות

לצפייה בדגם

קבוע אש 120 דקות

לצפייה בדגם