מותאם לאגפים בעלי צירי פייפ

אפשרויות התקנה

  • קירות גבס.
  • התקנה יבשה.
  • התקנה ביציקה/בלוק.
  • בוקסות.

תוספות

  • שן טיח
  • גומי בהיקף המשקוף לצורכי אטימה.
  • פלץ בודד/כפול.
  • עובי 1.5/2mm

מידות מקסימליות

לפי דרישת לקוח

גמר

מגולוון

הדפסה
קבצים להורדה