tin-door-page

דלת פח רפפה מבוקרת
ניתן לקבלה גם כדלת חד-כנפית וגם כדו-כנפית במידות שונות.
הדלת משלבת רמת גימור גבוהה

מפרט טכני
מנעול עם בקרה בהתאם לדרישת הלקוח (נטרק ננעל, אלקטרומכני, ממנוע)

פרזול
צירי פייפ מגולוונים, ידיות פלדה מצופות פלסטיק שחור נעה ללא הכנה לצילינדר

תוספות
מחזיר שמן, מתאם סגירה (בדלת דו כנפית בלבד), ידית בהלה TOUCHBAR ו PUSHBAR, ידיות נירוסטה, סף אקטיבי

גמר
צבע בתנור מגווני מניפת "פלרז"

toThedrawing