tarpo-door-page

חברת פלרז מיצרת את פרטי הציוד
לחדרי טרפו לפי מפרטי ואישורי
חברת חשמל.
הפריטים המיוצרים:

  • דלתות רפפה ואטומות
  • רפפות
  • מכסים לפתחים
  • מכסים כבדים חיצוניים
  • מכסים נגררים
  • סולמות
  • שלבים נושאי כבל

pdfIcon
דלת טרפו אש

ProductTransformazia

drawingLibBtn