בליסטיות
דלת הדף כבדה דגם פטישים דלת הדף רסיסים

balistic