safe-space-door-page

דלת פלרז למרחב המוגן עמדה בכל דרישות ניסויי פקוד העורף להדף ואטימות. הדלת מצטיינת באיכותה, ומקנה בטחון. היצור הינו בפיקוח מכון התקנים בהיתר מס ' 8490.

הסף הנמוך והמשופע מהווה פתרון יחודי למשקופי פלרז, ומונע הפרעה בתפקוד היום יומי, ניתן להזמין את המשקופים המגולוונים במידות רוחב שונות. כמו כן ניתן לקבל כאופציה "שן טיח" לגימור נקי ואסטתי יותר.

מבנה הדלת מתאים לעבודות בתבניות מתועשות, צירי ה- PIPE הידית והרוזטה מהודרות ומקנות עיצוב חלק עדין ודקורטיבי המשתלב היטב באווירת הבית. מבחר גווני ציפוי.

מידות פתח אור
60 X 200 דלת מרחב מוגן דירתית
70 X 200 דלת מרחב מוגן דירתית
80 X200 דלת מרחב מוגן דירתית או קומתית
85-105 X 200 דלת מוסדית
100-130 X 210 דלת מוסדית למוסדות רפואיים

 

pdfIcon pdfIcon
דלת ממ"ד פתיחה צירית דלת ממ"ד פתיחה צירית

 

ProductMosadit

toThedrawing