ארון דו כנפי ממילא.dwg downloadButton
ארון שרות סטנדרטי.dwg downloadButton