דלת הדף מוסדית.dwg downloadButton
דלת ממד פתיחה צירית.dwg downloadButton
דלת מממ פתיחה צירית.dwg downloadButton