משקופים לקירות גבס-דלתות אש.dwg downloadButton
משקופים מגרעת אחת .dwg downloadButton
משקופים מגרעת אחת-גומי .dwg downloadButton
משקופים מגרעת כפולה .dwg downloadButton
משקופים מגרעת כפולה-גומי .dwg downloadButton
משקופים עיוורים .dwg downloadButton